Op 7 december 2017 kwamen genodigden vanuit gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgorganisaties, ministerie, kennisinstituten en ervaringsdeskundigen bij elkaar om oplossingen te ontwerpen voor woonproblemen van jonge moeders. Er is nagedacht over oplossingen vanuit de jonge moeders zelf, de juridische omgeving en de kosten en baten. Uitdaging daarbij was het woonprobleem als een woonprobleem te zien en niet een zorgprobleem.

 

Lees het verslag

Organisatie

Deze bijeenkomst is een initiatief van Programma JOOZ, een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Het is een samenwerking tussen Siriz, JSO, Timon, FIOM, MEE Plus Groep, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg, GGD Hollands Noorden, De Beschermde Wieg, Leger des Heils, Altra en ervaringsdeskundigen. In afstemming met Programma Impuls preventie tienermoederschap.

JOOZ is een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap.