Jonge ouders in hun opvoedkracht zetten, hoe doe je dat? Tijdens onze inspiratiebijeenkomst op 24 november 2016 hebben we een aantal initiatieven laten zien die je kunnen inspireren voor de dagelijkse praktijk. Hier een overzicht.

Meeleefgezin

MeeleefGezin is stimulerende opvang van jonge kinderen van ouders met psychiatrische problemen die extra steun nodig hebben. Meeleefouders worden gescreend en volgen een training. Met deze opvang blijft het kind thuis wonen en is het op vaste momenten in de week bij het MeeleefGezin. Meeleefouders zijn vrijwilligers die extra positieve aandacht, structuur en stabiliteit geven bij de ontwikkeling van het kind. Het verkleint het risico dat kinderen zelf psychische problemen krijgen. Ouders en meeleefouders hebben een duurzame en gelijkwaardige relatie waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Het liefst tot het kind volwassen is. Continuïteit is belangrijk voor het kind. De ouders blijven voor 100% ouder, ervaren steun in de rug en staan er niet alleen voor. Dat geeft hen de kracht om te herstellen. Hierdoor kunnen zij ook weer meer aandacht aan hun kind geven. Daar heeft het kind direct baat bij.

 

Meer informatie: website Meeleefgezin

OpvoedParty

Een OpvoedParty is een laagdrempelige manier om groepsgewijs opvoedingsondersteuning op maat aan te bieden. De OpvoedParty faciliteert beroepsopvoeders om moeiteloos in gesprek te komen met ouders die worstelen met opvoedingsvragen. Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur ontmoeten maximaal 10 ouders elkaar om hun kennis en ervaringen te delen. Onder deskundige leiding praten de ouders met elkaar over verschillende opvoedingsthema’s. Goed of fout is daarbij niet belangrijk. Iedere ouder doet het op zijn of haar eigen manier en daarmee leren ze van elkaar. De OpvoedPartySpellen bevatten kaartjes met verschillende situatieschetsen die het gesprek op gang helpen. In een OpvoedParty vertel je hoe je het doet, niet hoe het moet. Natuurlijk kunnen ouders ook zelf onderwerpen aandragen om te bespreken. Ouders hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden en gaan na afloop met voldoende tips naar huis om mee aan de slag te gaan. Je kunt de materialen van OpvoedParty inzien tijdens de bijeenkomst.

 

Meer informatie: website Opvoedparty

Het Begint Bij MIJ!

Het Begint Bij MIJ! is onderdeel van het internationale programma Proud2bME. De training is zo’n 12 jaar geleden in Zuid-Afrika van onderaf ontstaan. Initiatiefneemster Adele Grosse wilde kinderen van vroeger helpen bij het grootbrengen van verantwoordelijke ouders van de toekomst. Het Begint Bij MIJ! gaat ervan uit dat iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kind en maakt de deelnemers bewust van hun verantwoordelijkheid in het opvoed- en opgroeiproces. Het helpt hen om eventuele oude, negatieve patronen om te buigen in nieuwe positieve patronen. Tijdens de training van vijf sessies in kleine groepen, komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals zelfvertrouwen, effectieve communicatie en aansprekende discipline. De deelnemers krijgen veel praktische handvatten, motiveren elkaar en komen zelf met antwoorden. Ze worden daarbij gestimuleerd om belangrijke mensen uit hun directe omgeving bij de veranderingen te betrekken. Daarmee verstevigt Het Begint Bij MIJ! op een duurzame manier de sociale netwerken rond kinderen en gezinnen. De groepen kiezen bij de laatste bijeenkomst uit hun midden een supportgroep-leider. Na de training blijven de groepsleden elkaar ontmoeten onder leiding van deze supportgroep-leider. Via digitale toolkits is er altijd iets nieuws om over te praten met elkaar. Zo gaat het transformatieproces steeds verder.

 

Meer informatie: website Het Begint Bij Mij

Expertise in Ouderschap

Werken met ouders is een vak apart. Alleen al omdat er altijd een kind betrokken is. Soms verloopt de communicatie goed, maar soms blijkt niet eenvoudig om in verbinding te blijven en tot een goede samenwerkingsrelatie te komen met ouders, hoe zeer beroepskrachten ook hun best doen. Hoe komt het dat sommige ouders soms zó onbegrijpelijk reageren, of niet mee te willen werken aan dàt wat voor het kind toch zó nodig is? Hoe benoem je pijnlijke onderwerpen zonder dat een ouder zich afgewezen voelt?

Professionals die met ouders werken hebben veel kennis over de ontwikkelingspsychologie van kinderen en het gesprek met ouders gaat daarom doorgaans al snel over wat kinderen nodig hebben van ouders om gezin groot te worden: opvoeding. Opvoeding is echter een onderdeel van ouderschap. Ouderschap is veel meer dan dat en gaat veel dieper. Willen we in het gesprek en de begeleiding aansluiten echt gaan aansluiten bij ouders, dan is kennis over ouderschap is een belangrijke aanvulling die nodig is, om echt te kunnen begrijpen wat de ouder beweegt om zich soms onbegrijpelijk, onbenaderbaar of emotioneel te gedragen.

Tijdens onderwijs, training en coaching caching werkt Jose Koster o.a. vanuit een theoretisch kader over ouderschap waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust zullen voelen om de aansluiting met de ouder steeds te kunnen (her)vinden. Hoe kun je naast het perspectief van de cliënt (Het kind) ook het ouder-perspectief innemen? Wat is eigenlijk het verschil, en hoe essentieel is dat? Wat is de ‘Ouderbegeleidende positie’? In hoeverre hebben heersende sociale- en persoonlijke perspectieven invloed op onze kijk op en bejegening van ouders?

Voor het duurzame trainingsaanbod (op maat) van José Koster is accreditatie mogelijk bij diverse beroepsgroepen. Eerdere accreditatie is toegekend door Registerplein, SKJeugd en Registerleraar.

Meer informatie: website Expertise in ouderschap (José Koster)