Samen nadenken over betere hulp aan jonge (aanstaande) ouders en preventie van onbedoeld zwangerschap. Dat was de rode draad van het Congres Jong en Ouder, op 30 mei 2016.

Waarom dit Congres?

Voor ervaringsdeskundigen, betrokken professionals, beleidsmakers en bestuurders een fantastische eerste stap om met elkaar buiten de kaders te denken en te handelen. Zo zijn talloze verbindingen gelegd en is waardevolle kennis gedeeld. Met name de ervaringsdeskundigen zijn wij dankbaar dat zij hun persoonlijke verhaal wilden doen en tips en suggesties wilden geven. Een afwisselend en inspirerend congres!

Sfeerimpressie

Het muzikale duo Speelman & Speelman maakte speciaal voor dit congres een lied. Voor de eerste keer zingen ze ‘Ik doe mijn best, ik kan het aan. Al kijkt de hele wereld raar tegen mij aan.’

Meer aandacht voor context

Marianne Cense, onderzoeker bij Rutgers, verzamelde de levensverhalen van 46 meiden die ongewenst zwanger of jong ouder zijn. Zij doet enkele aanbevelingen: “Meer aandacht voor de context van de tiener, meer voorlichting over de bevalling en het verzorgen van een kind, betere voorzieningen en ondersteuning op het gebied van financiën, huisvesting en onderwijs.”

Professionele ongehoorzaamheid

Michiel van der Vlies, van MEE Plus en lid van de Taskforce Jong Ouderschap, is enorm begaan met jongeren die buiten het systeem raken. “Zelfs nu, tijdens de decentralisatie, lopen jonge ouders vast in de wirwar van organisaties en instellingen. Er moet één integraal loket komen, met doorzettingsmacht en meer nadruk op resultaat dan op regels: professionele ongehoorzaamheid.”

Experienced Experts

Fietje Schelling, zelfstandig adviseur, heeft tien ‘Experienced Experts’ (ExpEx) getraind om meerwaarde te bieden aan jonge ouders, ervaringsdeskundigen zélf en gemeenten en instellingen. “Zij kunnen jonge ouders helpen hun talenten te ontdekken, sluiten beter aan bij de belevingswereld van ervaringsdeskundigen en zijn gemotiveerde cliënten voor de cliëntenraad.”

Ervaringsdeskundige Brenda vindt dat achter elke jonge ouder een zorgteam zou moeten staan.

Zorggevers en wijkteams moeten gaan samenwerken met ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundige vader Ravi roept professionals op om meer aandacht te besteden aan vaders:

Er is te weinig hulp, advies of informatie.

Laat OMA thuis

Tom Hendriks (hulpverlener bij Fiom) en Zineb Fallouk (theatermaker, actrice en ervaringsdeskundige) tonen valkuilen die het contact tussen professionals en jonge ouders verstoren. “Benader een jongere op basis van gelijkwaardigheid. ‘Laat OMA thuis’, ofwel je Oordelen, Meningen en Adviezen. Luister oprecht naar het verhaal van de jonge ouder.”

Systeemdenken veranderen

Ronald Zoutendijk van Siriz wil samen met andere partijen het systeemdenken veranderen. “Dit congres is het startpunt van de Taskforce Jong Ouderschap en met jullie ideeën en onderwerpen willen we direct aan de slag gaan.” Uit de zaal komen suggesties als een alternatieve sociale kaart om jongeren op de rit te krijgen, aandacht voor alimentatie en erkenning, betere huisvesting, inzet van ervaringsdeskundigen, meer preventie en geen schotten meer tussen 18+ en 18-.

Let’s jam!

Adele Grosse, ontwikkelaar van het programma Proud2b ME, motiveert deelnemers om zich in te zetten voor jonge ouders en hun kinderen. “Het begint bij mij! Niet gestuurd door het systeem, zoals een dirigent, maar mensgedreven: laat het gebeuren, zoals in een jamsessie. Werk samen en deel ervaringen: let’s jam!”

Meer foto’s zien? Bekijk onze sfeerimpressie

Evaluatie

Het Congres kreeg gemiddeld een 8,1. Deelnemers raakten geïnspireerd, vooral door de bijdrage van de ervaringsdeskundigen. Ook het leggen van verbindingen, bundelen van krachten en uitwisselen van ervaringen werden genoemd als pluspunten. Deelnemers waardeerden ook de diversiteit in de samenstelling van de deelnemers. Als suggesties voor verbetering kwamen naar voren: meer aandacht voor vervolgacties, meer life feedback tijdens het programma, meer diepgang in de plenaire onderdelen en aan de tafels en een betere akoestiek. Driekwart van de deelnemers wil een vervolg op het congres. En er is interesse in wat er met de opbrengsten van het congres wordt gedaan. Informatie hierover komt in de nieuwsbrieven te staan.

Vervolg

Uit het congres is een top 5 van knelpunten gekomen. De knelpunten gaan over betaalbare huisvesting, overgang 18-/18+, schotten tussen domeinen en in bekostiging, deskundigheid wijkteams en effectieve preventie voor risicogroepen. JOOZ wil gemeenten hierop bereiken en ondersteunen via een handreiking en een congres.

Lees meer in de knelpuntenanalyse.

Handreiking

In de handreiking komen per knelpunt oplossingsrichtingen en goede voorbeelden. De toepasbaarheid van de oplossingsrichtingen toetsen we eerst in ronde tafelgesprekken in samenwerking met ambtenaren (VNG). Daarnaast leggen we contacten met werkgroepen die deels dezelfde doelen of hetzelfde werkterrein hebben als JOOZ.

Congres 2017

In het volgende JOOZ congres op 15 mei 2017 presenteren we de handreiking en gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen uit het eerste congres. We brengen kosten en baten in beeld en maken concreet hoe je de goede voorbeelden zelf in de praktijk kunt brengen.

0