Laatst gewijzigd 27 november 2017

 

Taken rondom voorlichting over seksuele gezondheid liggen bij het onderwijs. Gemeenten kunnen hier in hun beleid middels de LEA invloed uitoefenen door hierover gezamenlijke afspraken maken met schoolbesturen en andere partners. De preventie- en innovatieagenda geeft gemeenten ruimte om middelen vrij te maken voor preventieve activiteiten bij uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld als het gaat om risicogroepen. Gemeenten kunnen daarnaast in hun rol als aanjager, opdrachtgever of regisseur uitvoeringsorganisaties stimuleren om preventie voor risicogroepen te versterken.

 

Meer informatie

 

Handreiking gemeenten JOOZ. In de handreiking van programma JOOZ lees je wat gemeenten kunnen doen als het gaat om voorlichting en seksuele gezondheid (zie hoofdstuk 6).

Loketgezondleven RIVM. In de Handreiking Gezonde Gemeenten vindt u bij het themadeel Seksuele gezondheid meer over wat u als gemeenten kan doen aan preventie.

Checklist loverboyproblematiek voor gemeenten. Ga na of het beleid van uw gemeente op orde is en op welke punten nog acties nodig zijn.