De kraamtijd is een belangrijke periode in het leven van kersverse ouders. Zeker als het (zeer) jonge ouders betreft. Zij hebben meestal wel wat extra aandacht en ondersteuning nodig, vaak ook al vóór de bevalling. Kraamzorg is in deze periode zeer intensief betrokken bij de ouders en heeft hierdoor een unieke positie in de ketenzorg.

Geboortezorg Eigenwijs

Geboortezorg Eigenwijs is gespecialiseerd in de begeleiding van de groep ‘kwetsbare’ zwangeren en ouders. De kraamverzorgenden hebben meer kennis en expertise van de doelgroepen (zeer) jonge ouders, mensen met een licht verstandelijke beperking of een psychiatrische ondersteuningsvraag.

Prenataal

Vaak moet er bij (zeer) jonge zwangeren nog veel gebeuren voordat ze ‘veilig’ kunnen bevallen. Rond de 24e week van de zwangerschap plant Geboortezorg Eigenwijs een intake bij de jonge zwangere. Er wordt dan gekeken naar het lichamelijk en psychisch welzijn, welke ondersteuningsvragen er zijn en hoe het formele en informele netwerk er uit ziet. Verder voert de intaker een risico inventarisatie uit. Is de babyuitzet op orde? Zijn er voldoende financiële middelen om babyuitzet te kopen? Wie is er in de eerste periode na de bevalling in de avond en nacht bij de jonge moeder? Het oplossen van eventuele knelpunten zorgt voor een veilige en stabiele start van moeder en kind.
In overleg met de verloskundige betrekken we indien nodig ook andere hulpverleners. Denk daarbij aan het initiëren van een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg of het inzetten van VoorZorg of vrijwilligersorganisaties. En soms maken we afspraken met het ziekenhuis, zodat een meisje op sociaal-medische indicatie in het ziekenhuis kan bevallen en een dag langer kan blijven.

De kraamtijd

Op basis van de ondersteuningsvragen uit de intake stelt de kraamverzorgende van Geboortezorg Eigenwijs samen met de cliënt zorgdoelen op waar het jonge gezin aan gaat werken. Zorgdoelen zijn gericht op bijvoorbeeld de hechtingsrelatie, een nieuwe dagstructuur of het leren inspelen op de behoeften van de baby. Daarnaast zorgt de kraamspecialist voor moeder en kind en geeft ze voorlichting en instructie over lichamelijke verzorging, borst- of flesvoeding en veiligheid. Ze observeert, signaleert en communiceert met de ketenpartners.
Debbie Verhagen van Kraamzorg Eigenwijs: “We werken transparant en vanuit nabijheid met cliënten samen. Geen andere zorgverlener is zo intensief bij de cliënt betrokken; kraamzorg heeft daarin een unieke positie. Bij een zorgelijke gezinssituatie zijn wij de maximaal te indiceren kraamzorguren bij de cliënt: 80 uur in 10 dagen.”

Warme overdracht

Aan het einde van de kraamweek draagt de kraamspecialist warm over aan eventuele begeleiders en aan de jeugdgezondheidszorg. “In deze warme overdracht bespreken we waar in de kraamweek aan gewerkt is en welke aandachtspunten er zijn voor de toekomst. De kraamverzorgenden hebben vaak een goede band opgebouwd met de ouders. Het lukt om zaken te bespreken en doelen te bepalen over onderwerpen als gehechtheid en veiligheid. Een warme overdracht aan ketenpartners is dan heel belangrijk, zodat de successen uit de goede start niet verloren gaan.”

Meer weten?

Meer informatie over Geboortezorg Eigenwijs en wat zij kunnen betekenen voor (zeer) jonge zwangeren vind je op de website van Geboortezorg Eigenwijs.