Veel kwetsbare jonge ouders hebben problemen met inkomen en schulden, ontstaan door langdurige werkeloosheid of vroegtijdig schoolverlaten. Gemeenten hebben verantwoordelijkheden rond onder andere opleiding, werk en inkomen voor jonge ouders. Het voeren van integraal beleid is echter een complexe opgave. Waar lopen jonge ouders tegen aan en hoe kan het anders?

Leven in armoede

Veel (zeer) jonge ouders leven in armoede door langdurige werkloosheid. Ze hebben vaak geen financiële reserve opgebouwd en schulden liggen al snel op de loer. Eventuele regelingen zijn niet automatisch bij hen bekend. Na de zwangerschap en bevalling is het voor veel jonge meiden moeilijk om weer naar school te gaan en een startkwalificatie te halen. Ze hebben (nog) geen recht op studiefinanciering en als ze naar school gaan geen recht op een uitkering. Daarnaast is de combinatie van zorgen voor een kind en leren zwaar en is er geen geld voor kinderopvang. Zeker voor meiden die niet bij hun ouders wonen, is stoppen met leren en het aanvragen van bijstand vaak de enige keuze. Het zou mooi zijn als jonge ouders een ‘gratieperiode’ krijgen waarin ze met een bijstandsuitkering hun studie afmaken. Ook particuliere initiatieven kunnen samen met gemeenten de kansen voor deze jongeren vergroten.

Pay for succes

Eén van de initiatieven om werkloze, kansarme jongeren aan werk te helpen is De Buzinezzclub. Zij biedt deze jongeren een intensief trainingsprogramma en een kansrijk netwerk van ondernemers en professionals. Jongeren met een bijstandsuitkering kunnen kosteloos het intensieve

halfjaarprogramma van De Buzinezzclub volgen met dagelijkse trainingen, workshops en persoonlijke coaching. Het uitgangspunt is de droom van jongeren zelf, een opleiding, baan of eigen bedrijf dat bij ze past. De aanpak is op basis van 100% pay for succes. Pas als gemeenten daadwerkelijk bespaard hebben op hun uitkeringskosten, betalen ze een deel van de besparing uit.

Meer weten?

Tijdens het congres ‘Gemeenten aan zet bij jong ouderschap’ op 15 mei komt dit onderwerp onder andere aan de orde. Meer informatie hierover vind je in het congresprogramma.