Het Ministerie van VWS geeft de Taskforce de opdracht om een transformatieagenda te ontwikkelen. Deze agenda is gericht op een optimale positionering van en samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties, gemeenten en het ministerie rond de onderwerpen zeer jong ouderschap en preventie van onbedoelde zwangerschap. Doel van VWS is om met deze transformatieagenda toekomstig beleid te kunnen bepalen. VWS biedt de agenda aan de Tweede Kamer aan en vraagt om een reactie van de bewindspersoon.

Thema’s

De transformatieagenda zet in op de 5 volgende thema’s:

  • Maatwerk in ondersteuning en zorg
  • Huisvesting
  • Financiën
  • Onderwijs en werk
  • Realiseren van gelijkwaardig burgerschap

De conceptversie van de transformatieagenda is klaar en heeft inmiddels ook al veel draagvlak bij landelijke organisaties die de doelen onderschrijven, zoals 1001 kritieke dagen, Associatie voor jeugd, Ingrado, Berard van Leer Foundation, Lectoraat Ouderschap Leidse Hogeschool en Philadelphia.

Denk mee!

Reacties op de concept transformatieagenda zijn van harte welkom. Ben je het eens of heb je nog opmerkingen? Laat het ons weten! Je kunt je reactie mailen naar: g.hoogenboezem@jso.nl.

Lees het concept van de Transformatieagenda Taskforce JOOZ 2018-2022