Veel deelnemers aan het JOOZ-congres in 2016 hebben goede voornemens gemaakt rond jong ouderschap of onbedoelde zwangerschap. Welke voornemens waren dat? En wat hebben zij tot nu toe kunnen doen? Hier enkele voornemens uitgelicht.

Mieke, Jeugdverpleegkundige Stevig Ouderschap

Voornemen

“Mijn voornemen was om de jonge ouders en tienermoeders die ik zie zo open mogelijk te benaderen.”

Wat heb je tot nu toe kunnen doen?

“Ik ben veel meer dan voorheen echt goed gaan luisteren naar waar deze jonge moeders mee zitten. Vanuit het congres ben ik me meer bewust geworden dat het stukje financiën heel lastig is voor deze meiden, zeker als ze niet meer bij hun ouders wonen. Dat geef ik nu extra aandacht. Verder vraag ik door over hoe de omgeving aankijkt tegen hun ouderschap, bijvoorbeeld de klasgenoten. Sommige meiden durven gewoon niet met de kinderwagen over straat. Ik maak dat nu veel meer bespreekbaar.”

Tammy, Pedagoog Jeugdgezondheidszorg

Voornemen

“Ik heb het voornemen gemaakt om een themabijeenkomst te houden rond jong ouderschap. Een paar keer per jaar verzorgen wij een stedelijke bijeenkomst voor professionals die met ouders en jonge kinderen werken, zoals bij consultatiebureaus, buurtteams, homestart, (voor)scholen en kinderopvang. Op bepaalde locaties in de stad zien we veel jonge moeders, dus het is een relevant thema. Insteek voor de bijeenkomst is hoe je gesprekken voert met de jonge moeders (en vaders!). Hoe zorg je dat je niet langs elkaar heen praat? Waar moet je rekening mee houden vanuit hun perspectief? Het is goed om te beseffen dat ze jong zijn, maar je moet ze ook serieus nemen, want ze weten ook al veel.”

Wat heb je tot nu toe kunnen doen?

“Na afloop van het congres heb ik een artikel geschreven over de bijeenkomst en gedeeld via onze digitale nieuwsbrief. Het afgelopen jaar stonden er al andere thema’s op de planning voor de bijeenkomsten, die natuurlijk ook heel belangrijk waren. Mijn streven is dat de themabijeenkomst rond jong ouderschap er dit jaar echt van gaat komen. Het congres heeft mij zo geïnspireerd, dat wil ik graag doorgeven.”

Irene, Jeugdprofessional

Voornemen

“Tijdens het congres hebben met name de persoonlijke verhalen van de ervaringsdeskundigen veel indruk op me gemaakt. Daardoor werd voor mij nog duidelijker waar deze jongeren behoefte aan hebben. Wat de jonge moeders (en vaders) aangeven is dat ze vooral een veilige plek willen waar ze zichzelf kunnen zijn en iemand naast hen hebben om hun leven weer verder op te bouwen. Mijn voornemen was om binnen onze regio te kijken wat precies het aanbod is en of dat aansluit bij deze behoeften.”

Wat heb je tot nu toe kunnen doen?

“We hebben een onderzoek gedaan naar het aanbod voor jonge moeders in de regio en die bleek totaal niet toereikend te zijn. Het aanbod sluit niet aan op de behoefte. Na alle decentralisaties ben je aangewezen op de eigen gemeenten en kun je niet meer buiten-regionaal terecht. En het liefst wil je deze meiden in hun eigen omgeving op kunnen vangen en helpen. Op basis van het onderzoek willen we nu in onze regio starten met twee tot drie kamers waar we moeder en kind kunnen opvangen. Daarbij willen we hen ook op een integrale manier helpen om aan eventuele problemen op andere gebieden te werken, zoals opleiding of financiën. En dat met één vaste begeleider, want ook daar hebben de jonge moeders behoefte aan. In onze regio zijn we al gewend om met integraal casemanagement te werken, dus dat concept kunnen we dan ook voor deze doelgroep inzetten. En tot slot willen we ook de vader niet vergeten. Ik ben me veel bewuster dat we ook hen meer moeten betrekken.”