Siriz en JSO initiëren in 2016 en 2017 een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Met dit programma willen we met gemeenten en organisaties de handen ineenslaan om de kwaliteit van preventie en ondersteuning te verbeteren en expertise lokaal te borgen.

De 7 ambities van JOOZ

1. Agendering

noodzaak van een effectieve aanpak bij en ter voorkoming van jong ouderschap en/of onbedoelde zwangerschap is op (inter)gemeentelijk beleids- en bestuursniveau geagendeerd. Eigenaarschap is belegd voor de komende vijf jaar.

2. Transformatie

transformatie van primaire, secundaire en tertiaire preventie gericht op onbedoelde zwangerschap en (zeer) jong ouderschap en de betrokken kind(eren), gericht op een hybride aanpak waarin preventie, systeemgericht werken, informele en formele ondersteuning en ervaringsdeskundigen ingezet worden voor een veilige en zelfstandige toekomst voor deze doelgroepen.

3. Effectieve methodieken

effectieve methodieken en werkzame elementen in de primaire, secundaire en tertiaire preventie bij jong ouderschap en bij onbedoelde zwangerschap zijn geïnventariseerd, onderzocht, beschreven en beschikbaar. Hierin wordt de inzet van ervaringsdeskundigheid geïntegreerd.

4. Uitwisselen

aanwezige expertise bij organisaties op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire preventie bij jong ouderschap en onbedoelde zwangerschap wordt uitgewisseld waardoor kennis en kunde van beroepskrachten op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt versterkt.

5. Versterking lokale expertise

kennis bij specialistische organisaties op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg wordt verspreid en gedeeld t.b.v. lokale ondersteunings- en zorg(toewijzings)structuren (zoals huisartsen, wijk- en jeugdteams);

6. Deskundigheidsbevordering

ontwikkelde en ontsloten kennis is ingezet t.b.v. deskundigheidsbevordering van beroepskrachten en vrijwilligers;

7. Richtlijn voor wijk- en jeugdteams

een richtlijn voor het werken met onbedoeld zwangeren en jonge ouders in wijk- en jeugdteams is ontwikkeld en beschikbaar.

Initiatiefnemers

Siriz is een organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap, kijk voor meer informatie op www.siriz.nl.

JSO is een kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein, kijk voor meer informatie op www.jso.nl

JOOZ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en de provincie Zuid-Holland.

Participeren?

(Landelijke) organisaties die zich inzetten voor de doelgroep van jonge ouders en voor preventie van onbedoeld zwangerschap zijn van harte welkom om te participeren in het programma via de Taskforce.

Taskforce

De volgende organisaties werken aan een krachtige landelijke taskforce JOOZ:

Daarnaast nemen ook ervaringsdeskundigen deel aan de taskforce.

Voor vragen, opmerkingen of deelname aan de taskforce kunt u terecht bij:

Geeske Hoogenboezem (JSO) | g.hoogenboezem@jso.nl| 06 349 49 832
Elsbeth Haarsma (Siriz) | e.haarsma@siriz.nl | 033 460 50 76

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op twitter (@ProgrammaJOOZ)