Hannie Olij, Timon

  Hannie Olij, bestuurder Timon, is lid van de taskforce JOOZ. Lees hier haar persoonlijke verhaal en waarom zij zich in wil zetten voor onze doelgroep.

  Waarom ben je lid van de taskforce?

  “Ik vind dat de doelgroep van Programma JOOZ extra aandacht verdient. Vanuit Timon hebben we de zorg voor veel jonge, kwetsbare moeders. En of het nu een tienermoeder of jongvolwassene is, het is voor hen allemaal ingewikkeld om een plek in de samenleving te vinden en behouden. Ook als ze eenmaal uit de zorg zijn en zelfstandig wonen, blijven de risicofactoren groot rond bijvoorbeeld huisvesting, inkomen en schulden. Daarom vind ik dat er extra aandacht vanuit de samenleving nodig is voor jonge moeders.”

  Waar wil je je hard voor maken?

  “Ik wil goede randvoorwaarden creëren voor een zelfstandig leven en meer aandacht voor de belemmeringen hierin. Veel tienermoeders kunnen hun school niet afmaken. Zij moeten vaker verzuimen vanwege de zorg voor hun kind en worden daardoor van school gestuurd. Scholen zouden zich bewust moeten zijn van de botsende werkelijkheden en beter meedenken in zo’n bijzondere situatie. Daarnaast is er vaak geen goede huisvesting; te klein, onveilig of zeer veel wisselingen van woonplek. Dit geeft de moeder geen kans om een plek in de samenleving te krijgen en een sociaal netwerk op te bouwen. Het zou mooi zijn als gemeenten hier iets in kunnen doen door bijvoorbeeld urgentiebepalingen.”

  Wat is je drive om je voor de doelgroep in te zetten?

  “Je helpt in feite twee generaties. Niet alleen de moeder zelf, maar ook haar kind. Er is een relatie tussen slecht gehecht zijn en problemen op latere leeftijd, zoals verslaving, schooluitval of tienerzwangerschap. Bij Timon besteden we veel aandacht aan de hechting tussen moeder en kind. Hiermee geef je ook het kind een goede basis en verklein je de kans op problemen later.”

  Waardoor word je geraakt in je werk met deze doelgroep?

  “Ik hoor veel verhalen van jonge moeders en waar zij mee worstelen. Dan heb ik veel respect voor hoe ze hun problemen willen oplossen en hun motivatie om het goed te doen voor hun kindje. Het is een keer gelukt om koningin Máxima op bezoek te krijgen in één van onze opvanghuizen. De waardering, erkenning en het respect die de jonge moeders dan krijgen, doet heel veel voor hun eigenwaarde en zelfbeeld. Ook dat vrijwilligers een tijdje hun leven met hen delen als mens en om wie ze zijn, doet veel goed. En hoe mooi is het dan uiteindelijk om te zien als ze er in slagen om zelfstandig een eigen leven op te bouwen! Daar doe ik het voor…”

  Website: Timon