José Manshanden

    José Manshanden (1958) is Ambassadeur Gespecialiseerde Jeugdhulp, Directeur Sociaal Gemeente Utrecht en Lid Raad Volksgezondheid en Samenleving. Op 23 november 2015 werd zij gekozen tot Overheidsmanager van het Jaar. De prijs is toegekend voor haar functie als themadirecteur Sociaal van de gemeente Utrecht. José heeft met succes leiding gegeven aan de complexe decentralisatieoperaties: jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatie. Door de nadruk te leggen op vernieuwing, weet ze de onontkoombare bezuinigingen in het transitieproces te realiseren. Ze is een bevlogen regisseur en heeft een breed spectrum van kijken en handelen. Inhoudelijk sterk, procedureel krachtig, onverzettelijk en charismatisch. Ze heeft de zaken met lef en durf aangepakt en een echte doorbraak tot stand gebracht. Dankzij haar heeft de relatie zorgverzekeraars-gemeenten op landelijk niveau een positieve impuls gekregen, die op regionaal niveau vertaald kan worden. Door tijdig te beginnen en experimenten te starten, kreeg José Manshanden alle partijen al vroegtijdig mee in een nieuw kader en heeft de gemeente Utrecht al dit jaar grote stappen kunnen zetten in de transformatie.