Michiel van der Vlies, MEE Plus

  Michiel van der Vlies, bestuurder bij MEE Plus, is lid van de Taskforce JOOZ. Lees hier zijn persoonlijke verhaal en waarom hij zich in wil zetten voor onze doelgroep.

  Waarom ben je lid van de taskforce?

  “In mijn vorige functie als wethouder ging ik regelmatig op werkbezoek bij professionals. Daar zag ik kwetsbare jonge ouders op de grens van 18-/18+ die problemen hebben om hun leven op orde te krijgen. Kwetsbare jongeren die ook nog een kind krijgen, zijn extra kwetsbaar. Ze willen hun kinderen graag gezond en veilig op zien groeien. Eigen verantwoordelijkheid is mooi, maar de omstandigheden zijn ook belangrijk en die heb je niet altijd voor het kiezen. Niet iedereen heeft dezelfde kansen. Ik wil deze ouders helpen om hen en hun kinderen perspectief te bieden.”

   

  Waar wil je je hard voor maken?

  “Heel praktisch wil ik samen met de andere taskforceleden mooie en goede voorbeelden verzamelen op het gebied van preventie, hulp en ondersteuning. Om op die manier kennis te delen en inspiratie op te doen. Verder wil ik de groep jonge ouders landelijk op de politieke agenda brengen en houden. Er zijn heel veel groepen die om aandacht vragen en deze groep kwetsbare jonge ouders zou daar zomaar in kunnen verdwijnen. Ik wil de politiek helpen om de knelpunten die we geformuleerd hebben op te lossen. Het is erg leuk dat we dat binnen de taskforce ook met ervaringsdeskundigen doen. Zij kunnen precies aangeven wat er nodig is. Bovendien vind ik het erg mooi dat zij initiatieven ontwikkelen voor andere jonge ouders. Dat wil ik van harte ondersteunen.”

   

  Wat is je drive om je voor de doelgroep in te zetten?

  “Kwetsbare gezinnen en hun kinderen gun ik een mooie toekomst, zoals ik dat ook voor mijn eigen kinderen wens. En op zo’n manier dat zij niet afhankelijk worden van instanties, materieel of immaterieel. Iedere jongere heeft een droom, wil iets bereiken. Een jonge moeder zie eens tegen mij ‘Ik wil mijn kind anders opvoeden dan ik zelf opgevoed ben’. Hoe kan ik haar daar in ondersteunen? Niet door te vertellen hoe het moet, maar door haar in haar kracht te zetten. In Haarlem ontmoette ik een jonge vrouw met een baby, zonder opleiding en met schulden. Ze kon niet langer veilig bij haar vader thuis wonen en zou binnenkort op straat komen te staan, omdat ze niet aan een eigen woning kon komen. Laten we daar nu onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in nemen en zorgen dat zo’n jonge vrouw weer perspectief krijgt.”

   

  Waar zie je kansen?

  “Naast het werk op grote lijnen, wil ik ook graag kleine initiatieven steunen. Op kleine schaal of soms op individueel niveau kun je ook zoveel doen. Vanuit je eigen organisatie of priv√©. Bijvoorbeeld een maatjesproject waarbij je als ouder gekoppeld wordt aan een kwetsbare jonge ouder. Je hebt allemaal je problemen en je kunt altijd van elkaar leren. Deze jonge mensen hebben veel meegemaakt en hierdoor vaak een enorme veerkracht. Juist door die levenservaring kunnen wij ook weer wat van hen leren.”

   

  Website: Mee Plus