Werken aan veilige hechting 

Kinderen van jonge ouders hebben meer risico op het ontwikkelen van een onveilige hechtingsrelatie. De juiste ondersteuning en begeleiding van jonge ouders bij sensitiviteits- en gehechtheidssituaties vermindert het risico op een onveilige hechtingsrelatie. Begeleiders hebben zelf een voorbeeldrol in het sensitief reageren naar jonge ouders en hun kind. Daarvoor is het belangrijk dat zij de signalen van moeder en kind kunnen herkennen en benoemen.  Deze tweedaagse training richt zich op het versterken van de sensitiviteitsvaardigheden van professionals en het methodisch handelen naar jonge (aanstaande) ouders om hun sensitiviteitsvaardigheden te versterken.  

 

 

Programma

Dag 1

Op dag 1 staat de theorie rond gehechtheid centraal. Wat is gehechtheid? Wat zijn gehechtheidsvormen en bijpassend gedrag van ouders en kinderen? En wat is de relatie tussen gehechtheid en sensitiviteit? Daarnaast kijken we naar risicofactoren voor onveilige hechting en de relatie met mishandeling of trauma. Theorie wordt afgewisseld met werkvormen en het analyseren van videobeelden. Met behulp van eigen casuïstiek kijken deelnemers naar hun dilemma’s, rol en referentiekader. 

 

Dag 2

Op dag 2 richten we ons op de voorbeeldrol en handelingsmogelijkheden als professional. Hoe kun je als professional sensitief afstemmen op de jonge moeder? En hoe kun je daarmee een voorbeeldrol nemen en tegelijkertijd toch interveniëren en kaders stellen als dat nodig is. Professionals gaan in kleine groepjes zelf stukjes video analyseren. Tot slot stellen de deelnemers een plan van aanpak op om de sensitiviteit van jonge ouders in hun eigen werk te versterken met behulp van bestaande interventies.  

 

Trainer: Rieneke de Groot

Praktische informatie

Datum Incompany. Neem contact op voor de mogelijkheden.
Tijd Twee dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur
Kosten Op aanvraag
Locatie Kantoor JSO- Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda
Doelgroep Professionals die met jonge ouders werken
Accreditatie Voor deze training is accreditatie aangevraagd

Vragen?

Neem contact op met Rieneke de Groot, rieneke@groeigroot.nl

Organisatie

Deze training is een initiatief van Programma JOOZ, een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Het is een samenwerking tussen Siriz, JSO, Timon, FIOM, MEE Plus Groep, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg, GGD Hollands Noorden, De Beschermde Wieg, Leger des Heils, Altra en ervaringsdeskundigen. In afstemming met Programma Impuls preventie tienermoederschap.

JOOZ is een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap.