Verbinden en samenwerken 

De begeleiding van jonge (aanstaande) ouders kan een ingewikkelde uitdaging zijn. Deze kwetsbare doelgroep staat voor een ontwikkeling naar zowel adolescentie als ouderschap. Ze zijn puber, ouder en opvoeder tegelijk. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind. Vaak missen ze een stabiele (thuis)basis en de vaardigheden om een ondersteunend sociaal netwerk op te bouwen. Zo’n netwerk is noodzakelijk voor elke ouder met opgroeiende kinderen. Hoe begeleid je deze doelgroep als professional en zorg je voor een goede verbinding en samenwerking, ook bij bijvoorbeeld onverantwoordelijk gedrag? En hoe voorkom je dat je verstrikt raakt in het krachtenveld van de vele partijen waarmee jij en de jonge ouder te maken hebben? Inzicht in de psychologie van ouderschap helpt daarbij. In deze training komen zowel de theorie als de vertaling naar de praktijk aan bod.    

 

 

Van theorie naar praktijk 

Deze tweedaagse training biedt een theoretisch kader over ouderschap van onder andere Alice van der Pas en Daniel Stern aan, waarmee professionals zich beter aan kunnen sluiten bij de jonge ouders. Ook inzichten uit de Transactionele Analyse en Systeemtheorie komen aan bod, om zicht te krijgen wat er zich in de onderliggende communicatie-dynamieken afspeelt. De tweedaagse training leidt tot een intervisiemethode waarmee professionals de verbinding met een ouder in een lastige casus kunnen hervinden. 

 

De deelnemers ontvangen een reader en krijgen tussen de twee trainingsdagen enkele opdrachten om met de geleerde kennis en vaardigheden in de eigen praktijk te oefenen. Als deelnemer neem je eigen casuïstiek mee naar de trainingsdagen, zodat je kunt oefenen om de theorie toe te passen op situaties waar je zelf tegenaan loopt.

 

Docent: José Koster

Programma

Dag 1

De eerste dag staat de transitie naar- en de psychologie van ouderschap in het algemeen centraal. Vervolgens kijken we welke impact dit heeft op het identiteitsniveau van de specifieke, complexe doelgroep: jonge (aanstaande) ouders. Dan wordt helder waarom (jonge) ouders vaak niet goed weten hoe zij constructief en positief kenbaar kunnen maken wat zij voor zichzelf als ouder en voor hun kind belangrijk vinden. Je leert om naast het kind-perspectief ook het puber- en ouder-perspectief mee te nemen, wat de verschillen zijn en hoe belangrijk dat is voor het begeleiden van (jonge) ouders. Ook kijken we naar eventuele hobbels die je daarvoor moet nemen en welke interne conflicten dit bij je kan oproepen.  

De theorie leidt naar de ‘Ouderbegeleidende positie’: een instrument van Alice van der Pas waarmee je steeds de verbinding en aansluiting met de ouder kan (her)vinden tijdens een begeleidingsgesprek.  

 

Dag 2

De tweede dag gaat dieper in op de theorie. We behandelen de persoonlijke- en heersende maatschappelijke perspectieven op jong ouderschap en hoe deze een open, verbindende begeleiding in de weg kunnen staan. We nemen het denkschema met bufferprocessen van Alice van der Pas onder de loep. Deze ‘Buffers’ zijn sleutelfactoren en dragen bij aan de groei of stagnering van ouderschap. Kennis over deze factoren biedt inzicht in wat je kan doen om jonge ouders te helpen bij het (her-) vinden van hun kracht als ouder en opvoeder. Dit draagt bij aan een goede samenwerking, wat altijd in het belang van het kind is.

Organisatie

Deze training is een initiatief van Programma JOOZ, een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Het is een samenwerking tussen Siriz, JSO, Timon, FIOM, MEE Plus Groep, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg, GGD Hollands Noorden, De Beschermde Wieg, Leger des Heils, Altra en ervaringsdeskundigen. In afstemming met Programma Impuls preventie tienermoederschap.

JOOZ is een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap.