Laatst gewijzigd 27 november 2017

As professional heb je een belangrijke taak als het gaat om het bespreekbaar maken van seksualiteit bij jongeren die kwetsbaar zijn of uitvallen uit het reguliere onderwijs. Hiervoor heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Verschillende websites en trainingen kunnen je daar bij helpen.

 

Het is belangrijk dat je als professional met kwetsbare jongeren het gesprek aangaat over seksualiteit. Onderwerpen daarbij zijn (passende) anticonceptie, (uitstel van) kinderwens, jong ouderschap en keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Met name jongeren die uitgevallen zijn uit het reguliere onderwijs, zijn voor hun kennis over seksualiteit, intimiteit en relaties afhankelijk van jou als professional. Zij missen namelijk de algemene preventieve interventies binnen het reguliere onderwijs.

Maar lang niet alle professionals hebben het bespreekbaar maken van de seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid meegekregen in hun opleiding. Je kunt dan vaardigheden op dit gebied of voldoende inhoudelijke kennis missen. Ook kun je een drempel ervaren om het onderwerp aan te snijden of voel je een drempel bij de jongere zelf. Hoe ga je daar dan mee om? Scholing en ondersteuning daarbij is essentieel voor professionals. Hieronder een aantal websites en trainingen, speciaal voor professionals.

 

Website Seksindepraktijk.nl

Deze website ondersteunt professionals op het thema seksualiteit.

Ga naar de webiste seksindepraktijk.nl

 

Brochure en koffer ‘Anticonceptie voor jou’ Rutgers

De koffer ‘Anticonceptie voor jou, wat past bij je?’ bevat alle in Nederland beschikbare anticonceptiemiddelen en een handleiding voor professionals om voorlichting te geven. De brochure ‘Anticonceptie voor jou’ is hulpmiddel bij het kiezen van anticonceptie om mee te geven aan jongeren.

Bekijk en bestel de materialen op de website rutgers.nl

 

Training en workshop ongewenste zwangerschap Fiom

De training leert professionals vrouwen die ongewenst zwanger zijn te begeleiden bij de keuzes die ze hebben.

Lees meer over de training op de website fiom.nl

 

Praten over kinderwens bij jongeren met een verstandelijke beperking ASVZ

Als professional kun je te maken krijgen met jongeren met een verstandelijke beperking die een kinderwens hebben of al zwanger zijn. Hoe ga je daarmee om? ASVZ geeft handreikingn in de digitale koffer op hun website.

Lees meer over kinderwens bespreken op de website asvz.nl

 

Website sense.info

Sense.info biedt informatie aan jongeren over (onder andere) anti-conceptie gebruik. Hier kun je jongeren naar doorverwijzen.

Ga naar de website sense.info

 

Seksualiteitsbeleid of struisvogelpolitiek?

Brochure over hoe je als instelling aandacht kunt besteden aan seksualiteit en daarmee bijdraagt aan een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van jongeren.

Ga naar de brochure seksualiteitsbeleid of stuisvogelproblematiek