Jonge vaders: stutten & steunen

Op 14 september 2017 heeft een groep professionals onder leiding van José Koster inspiratie op gedaan over werken met jonge vaders. Want als het gaat over jong ouderschap ervaren aanstaande jonge vaders zichzelf vaak als vergeten groep. Alle aandacht en middelen gaan uit naar de ondersteuning van de jonge moeder en het kindje. Maar ook voor de (aanstaande) vaders betekent het ouderschap een verschuiving op identiteitsniveau. Wat kun je als professional doen om jonge vaders te begeleiden bij hun transitie naar ouderschap, zodat ook zij zich op een gezonde en veilige manier kunnen verbinden met hun kind? Het theoretisch kader over Ouderschap van Alice van der Pas gaf inzicht in de psychologie van ouderschap en vervolgens praktische handvatten.

 

Lees het verslag

Organisatie

Deze masterclass is een initiatief van Programma JOOZ, een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Het is een samenwerking tussen Siriz, JSO, Timon, FIOM, MEE Plus Groep, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg, GGD Hollands Noorden, De Beschermde Wieg, Leger des Heils, Altra en ervaringsdeskundigen. In afstemming met Programma Impuls preventie tienermoederschap.

JOOZ is een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap.