Op 15 mei was het congres Gemeenten aan zet bij jong ouderschap. Gemeenten hebben een belangrijke rol en nieuwe verantwoordelijkheden voor jongeren die een kind krijgen. U kunt veel doen op het gebied van huisvesting, inkomen, opleiding, preventie, opvoeding, ondersteuning en zorg.

Waarom dit Congres?

Iedere gemeente heeft te maken met jonge kwetsbare jongeren die een kind krijgen. Zij hebben vaak persoonlijke problemen en lopen tegen praktische, juridische en bureaucratische obstakels aan. Het is aan u als gemeente om integraal beleid te voeren om deze jongeren met kinderen goed te ondersteunen. Dat is een complexe opgave. Binnen de gemeente zijn verschillende afdelingen betrokken: jeugdhulp, Wmo, onderwijs, Participatie, Leerplicht/RMC, kinderopvang, schuldhulpverlening en huisvesting. Daarnaast hebben ook externe partijen een verantwoordelijkheid. Het vraagt om visie en sturing op strategisch niveau.

Het programma

Ervaringsdeskundigen, professionals en uitvoeringsorganisaties hebben een top 5 van uitdagingen opgesteld:

  1. Voldoende en betaalbare huisvesting
  2. Financiën en schulden
  3. Ontschotten van beleid
  4. Meer deskundigheid in wijkteams
  5. Voldoende preventie bij risicogroepen van onbedoeld zwangerschap

Programma JOOZ presenteerde oplossingsrichtingen en goed uitgewerkte en uitgevoerde voorbeelden van integraal beleid bij jong kwetsbaar ouderschap. Deelnemers kregen handvatten om binnen de eigen gemeente gericht aan de slag te gaan. Er was ruimte voor dialoog met ervaringsdeskundige jonge ouders, bestuurders van uitvoeringsorganisaties en andere deelnemers. Er was een mooie mix van theorie en praktijk, waarbij het delen van kennis en ervaringen centraal stond.

pieter-hilhorst

Dagvoorzitter
Pieter Hilhorst

myrthe-hilkens

Keynotespreker
Myrthe Hilkens

jose-manshanden

Inhoudelijke bijdrage
José Manshanden

Terugblik

Presentaties

Bekijk de presentaties van de sprekers:

20170511-congres-15-mei

Verslag

Lees het verslag van het congres

Bekijk het fotoverslag

Handreiking

Lees en bekijk hier de interactieve Pdf van de Handreiking voor gemeenten:

Handreiking gemeenten jooz

Organisatie

Dit congres is een initiatief van Programma JOOZ, een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Het is een samenwerking tussen Siriz, JSO, Timon, FIOM, MEE Plus Groep, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg, GGD Hollands Noorden, De Beschermde Wieg, Leger des Heils, Altra en ervaringsdeskundigen. In afstemming met Programma Impuls preventie tienermoederschap.

JOOZ is een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap.