Laatst gewijzigd 6 november 2017

Betere kansen voor kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid

Voor veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. Om deze jongvolwassenen te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. De digiatle Toolkit 16-27 geeft gemeenten en professionals informatie en tips over de ondersteuning van kwetsbare jongeren, zoals persona’s van jongeren, stappenplannen, het toekomstplan en praktijkvoorbeelden.

Meer informatie: website 16-27