Bert Sprokkereef, Leger des Heils

  Het Leger des Heils is lid van de taskforce JOOZ. Lees hier het persoonlijke verhaal van algemeen directeur Regio Den Haag, Bert Sprokkereef. Waarom wil hij zich met zijn organisatie inzetten voor onze doelgroep?

  Waarom zijn jullie lid van de taskforce?

  “Toen we gevraagd werden hoefden we niet lang na te denken. Als Leger des Heils hebben we een zwak voor kwetsbare mensen in de samenleving en daar horen jonge moeders zeker ook bij. Er is nog weinig echt goed geregeld en met elkaar kun je zo veel betekenen. Door de brede samenstelling van verschillende organisaties binnen de taskforce kunnen we de krachten bundelen. Ieder heeft zo zijn eigen kennis en kunde, samen werkt dat versterkend.”

  Waar hoop je te bereiken binnen het programma?

  “Een mooi onderdeel is de inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Zij weten zoveel meer en beter over de werkelijkheid te vertellen dan wij ooit kunnen. Ik wil dat we niet alleen luisteren naar hun verhaal, maar ook concrete en handelbare actieplannen gaan maken. Niet door direct in de ‘hulpverlenerstand’ te schieten, maar juist door de jongeren te ondersteunen bij het maken van keuzes en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. We willen de rol en positie van de jonge moeders zo versterken, dat zij kunnen werken aan het herstel van het ‘gewone leven’.”

  Wat is je drive om je in te zetten voor de doelgroep?

  “In de Haagse regio bleek een groot tekort aan opvang voor tienermoeders. Soms moesten jonge moeders hun kind bijna letterlijk op straat ter wereld brengen. Daarom zijn we met een opvang voor tienermoeders gestart. De ervaring leert ons dat we zo rust kunnen creëren en dat geeft ons de drive om hiermee verder te gaan. Daarbij willen we ook de vaders meer betrekken. Opvang is tijdelijk, de meiden willen uiteindelijk een eigen plek en daar hoort de vader meestal ook bij.”

  Waardoor ben je ooit diep geraakt?

  “Er zijn soms schrijnende situaties….. Zo hadden we laatst te maken met een jonge, gevluchte Afrikaanse vrouw. Ze had al een dochtertje en verschrikkelijk veel meegemaakt. Hier in Nederland beviel ze van haar tweede kindje bij ons in de opvang. Ondanks alle procedures die ze gevolgd had voor een verblijfsvergunning, werd haar verzoek afgewezen. Dan merk je dat er niet naar de inhoud van een casus wordt gekeken. We vreesden voor haar leven. Toen hebben we als laatste redmiddel de burgemeester van de betreffende gemeente aangeschreven met het verzoek deze casus in te brengen bij de staatssecretaris.  Dat was vlak voor kerst, maar ondanks de drukke tijd is het verzoek direct doorgezet. Het is nu afwachten op het besluit, maar het is mooi om te merken dat er meer mensen zijn die tot het uiterste willen gaan om te helpen. Dat je ook in zulke bijzondere situaties een rol kunt spelen, geeft mij de kracht om dit goede werk vol te houden.”

  Website: Leger des Heils