Corine Dijkstra Wethouder Wmo, Jeugdhulp en Publieke Gezondheid Gouda

  Corine Dijkstra is lid van de taskforce JOOZ. Lees hier haar persoonlijke verhaal. Waarom wil zij zich inzetten voor onze doelgroep en wat wil ze bereiken?

   

  Waarom ben je lid van de Taskforce?

  “Ik geloof in de ondersteuning van jongeren die vroeg ouder worden. De eerste jaren zijn cruciaal, als je dan niet kunt zorgen voor een goede inbedding, dan is dat een gemiste kans. Als je kwetsbare jonge ouders kunt ondersteunen in hun zelfredzaamheid, dan kun je uiteindelijk veel leed voorkomen, zowel bij de ouders als bij het kind. Het mooie van de Taskforce is dat zij vanuit een waaier van disciplines naar deze doelgroep kan kijken.”

   

  Wat hoop je te bereiken?

  “Vanuit de gemeentelijke optiek is het niet altijd handig om naar specifieke doelgroepen te kijken. Waar het om gaat, is dat je integraal wilt werken, zodat je veel verschillende kwetsbare doelgroepen kunt bereiken. Het bijzondere aan de groep jonge ouders is dat zij vaak op alle levensvlakken ondersteuning nodig hebben. Vanuit dat oogpunt kan deze doelgroep een uitstekende aanjager zijn voor het integraal denken binnen een gemeente. Het zou mooi zijn als we met jonge ouders een doorbraak kunnen bereiken, die vervolgens ook ten dienste komt aan andere groepen.”

  “Verder wil ik dat we het jonge ouderschap meer gaan normaliseren en niet altijd meteen moeten problematiseren. Dat het niet alleen maar ‘erg’ is of je ‘je toekomst vergooit’. Ook in de voorlichting aan onbedoeld zwangeren wil ik dat meer aandacht is voor hoe zij een toekomst mét kind vorm kunnen geven. Het ouderschap heeft namelijk ook veel te geven, het is mooi om te zorgen voor een kind. Aan de andere kant wil je het natuurlijk ook niet te veel romantiseren, zeker vanuit preventief oogpunt.”

   

  Wat is je drive om je in te zetten?

  “Ik wil dat de gemeentelijke overheid vooral geen hindermacht is. Natuurlijk zijn er regels waar je je aan moet houden, maar het is ook goed om jezelf een spiegel voor te houden. In hoeverre kan en wil je meedenken met de situatie van de jongere en zie je de mens achter het probleem? Juist binnen de Wmo en Jeugdwet is er veel ruimte voor maatwerk. Die moeten we zeker benutten! Het gaat niet meer over waar iemand recht op heeft gezien de situatie, maar wat iemand nodig heeft om zelf- of samenredzaam te zijn.”

   

  Wat raakt je in je werk voor deze doelgroep?

  “Ik hoor veel terug dat het MBO-onderwijs inflexibel is. Schoolgaande zwangeren moeten vaak het vaste onderwijsprogramma volgen, er wordt te weinig meegedacht met hun bijzondere situatie. Vanuit de gemeente kan er bijvoorbeeld een contactpersoon vroegtijdig schoolverlaten meepraten en -denken met een school en jongere. Ik zou van harte willen dat dit vaker gebeurt. Wat dat betreft zie ik ook een mooie rol voor de sociale teams. Zij hebben goed zicht op de sociale kaart en weten naar wie ze jongeren kunnen doorverwijzen.”

  “Wat me ook raakt is dat er relaties sneuvelen, mede omdat er niet op tijd de juiste hulp is. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende en betaalbare huisvesting en stimuleer jonge vaders in de verantwoordelijkheid die ze hebben. Ik denk dat als jonge stellen bij elkaar kunnen blijven, het in veel gevallen beter met hen en hun kind zal gaan.”